Aanvaard je het pad?

~ Aanvaarden ~ 

Geen omslag, of wensen.

Enkel daar zijn waar nodig is, heb je de stroom te nemen zoals die gaat.
Voel je lelijkheid, laat die er zijn. 
Weet dat geen weten gaat zonder pijn.
Het is deel van jouw zijn, aanvaard dat. 
En neem mee hem die bij je staat.

In het vuur zul je branden en weerzien de vrouwen die er ooit waren en die er altijd zullen zijn. Geen mens op aarde weet waar de Bron des Levens zich waarlijk bevindt. Laat het slechts komen ~ Kind van de Zee ben jij hier altijd al geweest. Ervaar alles zoals het binnenkomt met de zijnen en te zijner tijd zul je ervaren dat het altijd zo is geweest.

Het bed ligt voor je klaar, je hoeft slechts te gaan liggen. 
Het is daar, laat het maar binnen, mondjesmaat. 
Je weet dat je nu moet beginnen. 
De tijd is gekomen je ware zelf te laten zien en te delen.


Ga zitten en ontvang slechts wat binnenkomt. Ga zitten en voel je niet vermomd. Want weet wie daar is, wie achter je staat en om je heen: wij zijn het allemaal. Nooit was er een leven zonder ons. Je zult het voelen in je lijf, dat erfgenamen bij je zijn in alle vormen. Niet voor niets draag jij de pijn, maar je zult het laten horen. Je bent opnieuw geboren om erbij te zijn. Om bij mij te zijn. Laat het maar stromen ~ Kind van het water, kind van de zee, neem het mee door aarde en door golven.

Je zult daar zijn waar je moet zijn. Zo is alles ook nu. 
Je bent terechtgekomen.

Dwaze jaren. 
Dwaze eeuwen vol pijn. 

Nu slechts nog schreeuwen. Laat het er zijn. 

Het mag, het is van jou en van velen. Weet je gesteund. Voel het in je lichaam, daarvoor is het lichaam bedoeld. Koester het voelen. 

(Ik vraag tussendoor: “Waar ben ik?” )

Waar ben je?

Je bent thuis.
In alle gelederen thuis.
En niet voor even, maar voor altijd.
Geen druppels zonder waarde.
Neem deze hier…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Anti-spam sommetje *

Scroll to Top